Over Tante Sjaar

Tante Sjaar hoeft niet rijk te worden. Haar winst is:

  • mensen samenbrengen
  • een positieve bijdrage leveren aan de wijk
  • studenten een leer- en werkplek bieden
  • kwetsbare bewoners een nuttige dagbesteding bieden

Tante Sjaar is een initiatief van Bavo Europoort, in samenwerking met Woonbron en Wijkvereniging de Nieuwe Nachtegaal.